Privacy Policy

Privacy Policy

Duetto Rent, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Duetto Rent.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Duetto Rent, legt Duetto Rent gegevens vast. Duetto Rent gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn dienstverlening en om klanten van zijn (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en van de partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken. In beide gevallen dient u een e-mail te sturen naar Duetto Rent, info@ duettorent.nl.

Gebruik van Cookies

Duetto Rent maakt gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Duetto Rent maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Duetto Rent site voor u gemakkelijker te maken.

Duetto Rent en andere websites

Op de site van Duetto Rent treft u een aantal links aan naar andere websites. Duetto Rent kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Duetto Rent, E-mail info@ duettorent.nl.

Wijzigingen

Duetto Rent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Duetto Rent.

Disclaimer

Bij het samenstellen van de website duettorent.nl heeft Duetto Rent de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op deze website na verloop van tijd verouderd, onvolledig of niet juist is.
Duetto Rent sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. De informatie op de website duettorent.nl wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Duetto Rent behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving aan derden door te voeren.

Duetto Rent behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van duettorent.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in duettorent.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Duetto Rent (ook niet via een eigen netwerk).